Beton is bekend om zijn vele toepassingen, zoals voor de aanleg van wegen, natuurgebieden, winkels, omheiningen en rijverboden en een werkblad van beton cire behoren allemaal tot de mogelijkheden. Het kan ook toepassingen hebben in de chemische, biologische en fysische wetenschappen. En net als elk ander materiaal kan werkblad beton cire giftige stoffen bevatten die zijn gebruikt voor industriële en commerciële doeleinden, waarvoor de juiste regelgeving moet worden toegepast.

De toepassing van beton op medisch gebied heeft een lange weg afgelegd sinds de uitvinding van beton en cement. Ook op technologisch gebied heeft beton een revolutie doorgemaakt. Beton, dat vroeger werd beschouwd als een materiaal voor de aanleg van betonnen wegen, heeft nu toepassing gevonden in systemen voor de toediening van geneesmiddelen.

Chemische samenstelling van beton

Sommige chemicaliën, zoals calciumcarbonaat en calciumhydroxide, kunnen bij de productie van beton broeikasgassen vrijmaken en de menselijke gezondheid aantasten. In dit artikel wordt beton aangemerkt als een bouwmateriaal waarbij broeikasgassen in de vorm van kooldioxide uit het beton in de atmosfeer kunnen vrijkomen.

Beton- en cement producten die in wegen, woningen en mijnbouw worden gebruikt, kunnen een grote hoeveelheid broeikasgassen genereren. Een groot deel hiervan is toe te schrijven aan het productieproces voor beton en cement, vooral wanneer wegen en wegenstelsels worden uitgegraven. Uit dit artikel blijkt dat wegen en wegenaanleg algemeen worden beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen.

Beton als bouwmateriaal wordt op grote schaal gebruikt. Beton kan ook medische toepassingen hebben die nader onderzoek verdienen. Beton wordt bijvoorbeeld gebruikt als werkblad beton cire.

Verschillende voordelen

De Wereldgezondheidsorganisatie bespreekt thans het idee om beton te gebruiken om in de toekomst aan de gezondheid gerelateerde geneesmiddelen aan patiënten te leveren. Een team van de Universiteit van Nottingham heeft onderzocht hoe beton kan worden gebruikt om medicijnen af te leveren. Volgens de studie, gepubliceerd in het oktobernummer 2013 van Forensic Science International, kan beton de oplossing zijn voor een medicijnafgifte probleem.

Beton kan namelijk worden gebruikt als containers voor medicijnen. Dit zou er namelijk voor kunnen zorgen dat medicijnen langer bewaard kunnen blijven, wat er weer voor zorgt dat medicijnen minder vaak opnieuw hoeven worden geproduceerd. Dit kan enorme effecten hebben op de farmaceutische industrie zoals die er vandaag uit ziet.