vacature civiele techniek - Bouwhuysch

Een groot aantal openstaande vacature civiele techniek- Bouwhuysch maakt het mogelijk om snel aan de bak te kunnen gaan. De hoeveelheid openstaande vacatures heeft mede te maken met het vertrek van van veel mensen in deze sector. Mede hierdoor is het mogelijk om snel een nieuwe baan te vinden. Voordat je solliciteert, is het natuurlijk eerst van belang wat civiele techniek inhoudt. Civiele techniek is een erg ruim begrip. Zo is het niet een enkel vakgebied, maar vallen er meerdere onderdelen onder civiele techniek. Een belangrijk onderdeel binnen de civiele techniek is de wegenbouw. Wanneer men het heeft over de wegenbouw gaat dit over alles wat met wegen te maken heeft. Naast de wegenbouw zijn er ook nog andere sectoren die behoren tot de civiele techniek. 

Veel bedrijven

Waterbouw en constructie

Niet iedereen is ervan op de hoogte dat we zonder civiele techniek een groot gedeelte van ons land niet zouden kunnen gebruiken. Zo zouden de rivieren ongeveer tweederde van het land vullen met water wanneer we geen dijken zouden hebben. Het is in Nederland van groot belang dat er aandacht besteed wordt aan de waterbouw. Onder waterbouw vallen meerdere takken. Zo gaat het voor een gedeelte over dijken, maar vallen havens ook onder de waterbouw. Een haven is dan ook hetgeen waar waterbouw en constructie elkaar tegenkomen. Zo zijn er bij een haven meerdere constructies aanwezig die doorgerekend moeten worden. Een constructeur houdt zich dan ook hele dagen bezig met deze berekeningen.

Werkopties