Bijstandsuitkering Terugbetalen

Indien de gemeente van u verlangt dat u de te veel ontvangen bijstandsuitkering moet terugbetalen, kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente tegen dit besluit van terugbetalen bijstandsuitkering. Zonder reden mag niet van u worden verlangd dat een bijstandsuitkering wordt terugbetaald. Het zal meestal gaan om een bedrag dat te veel is uitgekeerd of dat onrechtmatig is uitgekeerd. Vaak neemt de gemeente meerdere besluiten bij het verlangen van het terugbetalen van de bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld een beëindiging en intrekking van de bijstand, misschien wel in combinatie met een boetebesluit. Van belang is om bezwaar te maken tegen alle afzonderlijke besluiten van de gemeente. De verplichting van de bijstandsuitkering terugbetalen wordt niet opgeschort tijdens de bezwaarprocedure. Het is daarom belangrijk om afspraken met de gemeente te maken over een betalingsregeling.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit van terugbetalen bijstandsuitkering dat de gemeente genomen heeft? Dien dan zo snel mogelijk een bezwaarschrift in bij de gemeente tegen het besluit van bijstandsuitkering terugbetalen. Let er op dat u tijdig uw bezwaarschrift indient. De bezwaartermijn is meestal 6 weken. Bij een te laat ingediend bezwaar wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Uw bezwaarschrift wordt in dat geval niet inhoudelijk behandeld. Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift goed onderbouwt. U kunt door de gemeente uitgenodigd worden voor een hoorzitting, waar u vragen kunt stellen aan de gemeente en andersom. Uw bezwaarschrift wordt tijdens de hoorzitting tevens besproken.

Als u in financiële nood komt door het besluit van de gemeente, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisend belang. De rechter neemt een tijdelijke beslissing die geldt tot aan de beslissing op bezwaar.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar met betrekking tot het terugbetalen van de bijstandsuitkering, kunt u een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. Hoe u dit doet, leest u in de beslissing op bezwaar.

Specialisatie