Hoger Veiligheidskundige voor op de werkvloer

Als bedrijf wil je zo goed en veilig mogelijk te werk gaan. Soms mis je de middelen om dit te kunnen waarborgen of wil je weten hoe het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf nog beter kan. Hiervoor kun je een adviseur inschakelen: de HVK. HVK staat voor Hoger Veiligheidskundige en dit wil zeggen dat deze persoon alles weet over veiligheid binnen het bedrijf. De HVK inventariseert, evalueert, beoordeelt, analyseert en optimaliseert het beleid van een bedrijf. Bij G4S Safety Solutions kun je deze adviseur inschakelen om zo zeker te zijn van een veilige werkomgeving voor iedereen.

De werkzaamheden van een HVK

Een HVK komt langs bij je bedrijf om de arbeids- en bedrijfsveiligheid te analyseren. Vanwege intensieve training en opleiding kan de HVK direct risico’s herkennen die mogelijk de bedrijfsveiligheid of gezondheid van medewerkers in gevaar brengt. De HVK geeft adviezen over hoe deze risico’s kunnen worden opgelost, hoe ongevallen voorkomen kunnen worden en hoe calamiteiten het best bestrijdt kunnen worden. Ook voor het integreren van de Arbozorg in bedrijfsprocessen kun je advies vragen van de HVK. Hij geeft adviezen over hoe dit het best gerealiseerd kan worden. Een Hoger Veiligheidskundige kan dus van grote waarde zijn voor een bedrijf.

Als het gaat om kwaliteitsgericht werken is de HVK hier een absolute uitblinker in. Daarnaast zijn heldere communicatie, samenwerking, integriteit en oordeelsvorming een van de vele aspecten waar de HVK in is getraind. Dit betekent dat je veel hebt aan het creatieve denken en de veiligheidsbewustzijn van de HVK. Op deze manier kun je de veiligheid op de arbeidsomgeving nog beter waarborgen. Waar verbeteringen nodig zijn wordt een duidelijke probleemanalyse gevormd die dankzij goed mondelinge presentatie helder overkomt. Ook als je tegen bepaalde zaken aanloopt is de HVK een uitstekend aanspreekpunt.