Rente.nl

Mocht je een spaarrekening hebben of openen voor je kind, of kleinkind, dan wil je uiteraard de hoogste rente en uitstekende voorwaarden. Via de website Rente.nl kun je vrij vlot en eenvoudig de beste rekeningen voor kinderen vinden. Ze vergelijken namelijk de meest actuele rentes en voorwaarden en hebben het grootste aanbod aan kinderspaarrekeningen. Ze vatten het voor je samen in een helder overzicht.

Rente.nl

Wanneer je gaat sparen voor je kind, kan dat natuurlijk op verschillende manieren. Je kunt ten eerste maandelijks een bedrag storten op de spaarrekening, of ten tweede in één keer een groot bedrag inleggen. Wat je ook besluit, je wilt uiteraard de hoogste rente voor het beste rendement. Je kunt onafhankelijk actuele rentes en voorwaarden van het grootste aanbod kinderspaarrekeningen vergelijken waardoor je makkelijk de beste deal kan vinden. Het staat namelijk standaard gesorteerd op de hoogste rente. Je kunt het overzicht ook anders sorteren: op klantscore of aanbieder. Ook je eigen voorkeuren kun je erin kwijt, mocht je extra wensen hebben. Mocht je een perfecte rekening hebben gevonden, kun je deze ook vrijwel direct afsluiten.

Wanneer neem je nou een kinderspaarrekening?

Rente.nl

De meeste mensen vinden het een goed idee om een spaarrekening voor kinderen te openen, zodat je kind of kleinkind later alvast een buffer heeft. Bijvoorbeeld voor de rijles, of voor de studie. Je kunt de rekening op naam zetten van jezelf of van het kind. Wanneer je het op de naam van het kind zet, heb je geen zeggenschap meer over het geld en heeft het kind vanaf haar of zijn achttiende verjaardag beschikking over de rekening.